Dinsdag 13 oktober 2020 onzekerheid

UNCERTAINTY (voor de Nederlandse vertaling klik hier)

We live in a crazy time. A small virus seems to control the world. We thought we had everything so well done: we thought we had everything (or almost everything) under control. And then this virus...

It's been 9 months since the pandemic started. Ever since then, scientists and pseudoscientists have been rolling over each other. They have one thing in common: They still have no idea how this virus works and how it should be combated. One thinks he knows even better than the other, at the same time we have completely lost control.

Uncertainty, illness, death. That dominates the lives of many right now.

Especially this uncertainty, how do I escape this? Can we escape this? I am not a prophet, but the end of this is still not in sight. It could be that this crazy time is getting even crazier. How do we deal with this? How can we survive?

To me as a Christian, this sounds almost like a rhetorical question. In the madness of this world, there remains only one certainty for me (and I hope also for you): the presence of God in our lives. The Rock of our existence. That unchanging and loving God who will never abandon us.

At the same time, we shouldn't act as if everything is normal and under control. The pandemic is here, despite all the conspiracy theories. That is why it is important to stand sober in this whole and to follow the advice of the government as closely as possible. I do, while above all I draw my hope and trust in God. He is the Rock on which my life is founded! If it wasn't for him, I'd lose it.

 Immanuel, God is with us! He is the Rock of my (and I hope also your) salvation!

ONZEKERHEID

We leven in een gekke tijd. Een klein virus lijkt de wereld in zijn macht te hebben. We dachten alles zo goed voor elkaar te hebben: alles (of bijna alles) dachten we onder controle te hebben. En dan dit virus…

Het is inmiddels 9 maanden geleden dat de pandemie begon. Sinds die tijd rollen wetenschappers en pseudowetenschappers over elkaar heen. Ze hebben één ding gemeen: Ze hebben nog steeds geen idee hoe dit virus te werk gaat en hoe het bestreden moet worden. De één meent het nog beter te weten dan de ander, tegelijkertijd zijn we de controle helemaal kwijt.

Onzekerheid, ziekte, dood. Dat beheerst het leven van velen op dit moment. Vooral die onzekerheid, hoe ontsnap ik hieraan? Kunnen we hieraan ontsnappen?

Ik ben geen profeet, maar het einde hiervan is nog steeds niet in zicht. Het zou wel eens kunnen dat deze gekke tijd nog gekker wordt. Hoe gaan we hiermee om? Hoe kunnen we overleven?

Voor mij als Christen klinkt dit bijna als een retorische vraag. In de gekte van deze wereld blijft er voor mij (en ik hoop ook voor jou) maar één zekerheid over: de aanwezigheid van God in ons leven. De Rots van ons bestaan. Die onveranderlijke en liefdevolle God die ons nooit in de steek zal laten.

Tegelijkertijd moeten we niet ons hoofd in het zand stoppen. De pandemie is er, ondanks alle z.g. complottheorieën is dit echt. Daarom is het belangrijk om nuchter in dit geheel te staan en de raadgevingen van de overheid zo goed mogelijk op te volgen. Dat doe ik, terwijl ik bovenal mijn hoop en vertrouwen op God vestig. Hij is de Rots waarop mijn leven gegrondvest is! Zonder Hem zou ik de kluts kwijtraken.

Immanuel, God is met ons! Hij is de basis van mijn (en ik hoop ook jouw) bestaan!